• Home
 • Гишүүнээр элсэхийн давуу талууд

Гишүүнээр элсэхийн давуу талууд

ХОЛБООНД ГИШҮҮНЭЭР ЭЛССЭНЭЭР ДАРААХ БОЛОМЖУУДЫГ ЭДЭЛНЭ.
 • Холбооны бүх гишүүдийн хуралд оролцож, санал бодлоо илэрхийлэх, Тэргүүлэгч болон Удирдах зөвлөлийг сонгох, сонгогдох
 • Холбооноос зохион байгуулж буй сургалтуудад 30-50% хүртэл үнийн хөнгөлөлт
 • Гишүүн ББСБ-уудын үйл ажиллагааг олон нийтэд эергээр таниулах нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийгдэж буй үйл ажиллагаанд оролцож нэр хүндээ өсгөх
 • СЗХ-ны зохицуулалт үйлчилгээний хөлснөөс жил бүр 10% хүртэл хөнгөлөлт
 • Холбоотой хамтран ажилладаг программ хангамжийн компаниудын системийн төрлөөс хамааруулан программ хангамжийн шинэчлэл, өөрчлөлтийг цаг тухай бүрт нь хийлгэх
 • Салбарын стратеги бодлого, хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгоход хамтран ажиллаж санал бодлоо тусгах
 • Санхүүгийн салбарын холбогдолтой төрөл бүрийн мэдээллээр хангагдах
 • Бусад боломжууд /”Алтан Од” оны шилдэг шалгаруулах арга хэмжээ, Аялал, Спорт уралдаан тэмцээн/ оролцох боломжуудтай.
 • Байгууллагын лого мэдээ мэдээллүүд Холбооны вэб сайт дээр байрших боломжтой.
ГИШҮҮНЭЭР ЭЛСЭХ ЗААВАР:
 • Холбооны дүрэм болон гишүүний ёс зүйн дүрэмтэй танилцах
 • Гишүүнээр элсэх хүсэлтийг бичгээр илгээх.
 • Анкет онлайнаар эсвэл файлаар татаж илгээх
 • Гишүүнчлэлийн гэрээ байгуулна.
 • Гишүүний хураамж Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулдаг ББСБ /600.000/ Хөдөө орон нутагт /300.000/ төгрөгийг Холбооны данс болох Худалдаа хөгжлийн банкны /499053088/ шилжүүлэх
БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ:
 • Гишүүнээр элсэх хүсэлт
 • Гишүүнчлэлийн анкет, гэрээ
 • Байгууллагын гэрчилгээний хуулбар
 • Төлбөр төлсөн баримт
 • Байгууллагын лого / фонгүй, png файл /