• Home
  • Мэргэшүүлэх сургалт

Мэргэшүүлэх сургалт

ХЭЗЭЭ

August 14th, 2020

ХААНА

3

ҮНЭ

Free

ХӨНГӨЛӨЛТ

10хоног

  • Элсэгч 3
  • Хугацаа: 10хоног
  • Хичээлийн цаг: 2-5цаг 7хоногт
  • Байгууллага: МББСБХ
  • Сэдэв: Мэргэшүүлэх

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Get 30% off your first purchase

X