• Home
  • Хэрэгцээт

Хэрэгцээт

ХЭЗЭЭ

August 13th, 2020

ХААНА

3

ҮНЭ

Free

ХӨНГӨЛӨЛТ

3 hours

Хэрэгцээт

Сургалтийн хөтөлбөр

  • Элсэгч 3
  • Хугацаа: 3 hours
  • Хичээлийн цаг: 2–5 hours per week
  • Байгууллага: ABC
  • Сэдэв: Design

Сургалтанд Бүртгүүлэх