2013 оны ТОР ББСБ
PDF
Хэвлэх
И-мэйл

I. Монголын ББСБ-уудын холбооноос шалгаруулдаг ШИЛДЭГ ББСБ-уудад дараах ББСБ-ууд шалгарлаа.

МББСБХолбоо нь гишүүн байгууллагуудынхаа үйл ажиллагааг дэмжих, тэдгээрийн зорилго, зорилтыг олон нийтэд танилцуулах, суртачилах зорилгоор жил бүр Шилдэг ББСБ-г шалгаруулдаг билээ. 2013 оны хувьд шилдэг ББСБ-уудыг шалгаруулахдаа Банк бус санхүүгийн салбарын нийгэм, эдийн засгийн чадавхийг дээшлүүлэх, тухайн салбарыг хөгжүүлэхэд идэвхи санаачлага гарган, онцгой хувь нэмэр оруулсан зэрэг болон тухайн ББСБ-уудын нийгмийн хариуцлага, активын өсөлт, зээлийн багцын чанар, харилцагчийн тооны өсөлт, ажлын байрны нэмэгдүүлэлт, салбар нэгжийн өсөлт, татвар нийгмийн даатгалын төлөлт, СЗХ-ны зохистой харьцааны шалгуурыг хангаж ажилласан байдал, шинэ үйлчилгээ, техник технологийн дэвшил нэвтрүүлэлт зэргийг түлхүү авч үзсэн нь онцлог юм.

МББСБХолбооны 2013 оны шилдгээр дараах ББСБ-ууд шалгарлаа.

 1. Оны шилдэг байгууллагаар БИД ББСБ
 2. Оны шилдэг нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэгч байгууллагаар Транскапитал ББСБ
 3. Оны шилдэг бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй байгууллагаар Монголын санхүүгийн групп ББСБ
 4. Оны шилдэг хөрөнгө оруулагч байгууллагаар Газар партнерс ББСБ тус тус шалгарлаа.

II. Монгол Улсын Засгийн Газар, МҮХАҮТанхим хамтран шалгаруулдаг 2013 оны ТОП-150 аж ахуйн нэгжид дараах ББСБ-ууд шалгарлаа.

2001 оноос эхлэн уламжлал болгон  явуулж буй уг шалгаруулалтын цар хүрээ жил ирэх тутам нэмэгдэж ТОР-150-д багтах нь нэр хүндийн асуудал болж байгаад тус шалгаруулалтын  ач холбогдол оршиж байна. Уламжлал ёсоор банк санхүүгийн салбарын эдийн засаг бизнесийн хөгжилд гүйцэтгэж буй үүрэг, хариуцлага улам бүр өндөрсөж байгаатай холбоотойгоор ТОП 5 банк, ТОП 10 ББСБ, ТОП-5 даатгалын компанийг шалгаруулж ирлээ. Энэ жилийн шалгаруулалтын  онцлог нь аж ахуйн нэгжүүдийн  компаний нийгмийн хариуцлага, авлигын эсрэг үйл ажиллагаа, компаний засаглал, инноваци, дэвшилтэт техник технологи нэвтрүүлэх чиглэлээр хйисэн ажил хүрсэн үр дүнг гол шалгуур үзүүлэлтүүд болгосонд оршино.

МҮХАҮТ-ын 2013 оны ТОР 10 ББСБ-аар дараах ББСБ-ууд шалгарлаа. Үүнд:

 1. БИД ББСБ
 2. Нэт капитал ББСБ
 3. Транскапитал ББСБ
 4. Монголын санхүүгийн групп ББСБ
 5. Газар капитал ББСБ
 6. Ньюфонд ББСБ
 7. АБТС ББСБ
 8. Газар партнерс ББСБ
 9. Очир Ундраа ОМЗ ББСБ
 10. Вишнфанд ББСБ
 

Гишүүний хэсэг