МББСБХ-ны удирдлага зохион байгуулалт
PDF
Хэвлэх
И-мэйл

МББСБХ-ны удирдлага, зохион байгуулалт:

 • Бүх гишүүдийн хурал
 • Хяналтын зөвлөл
 • Удирдах зөвлөл
 • Ерөнхийлөгч
 • Гүйцэтгэх захирал
 • Ажлын хороод

Удирдах Зөвлөлийн гишүүд:

 1. БИД ББСБ /Удирдах зөвлөлийн дарга буюу ерөнхийлөгч/
 2. АБТС ББСБ
 3. Транскапитал ББСБ
 4. Нэткапитал санхүүгийн корпораци ББСБ
 5. Төв хөгжил ББСБ
 6. Ард кредит ББСБ
 7. Вишнфанд ББСБ
 8. Газаркапитал партнерс ББСБ
 9. Үлэмж мэлмий ББСБ

Хяналтын Зөвлөлийн гишүүд:

 1. Баруун монгол кредит ББСБ
 2. Эм Эс Эм Эс ББСБ
 3. Түмэн менежмент ББСБ

Гүйцэтгэх захирлын дэргэдэх хороод:

1. Стратеги бодлого хариуцсан хороон даргаар Транскапитал ББСБ-ын Гүйцэтгэх захирал З.Алтанзул

2. Сургалт хариуцсан хороон даргаар Газаркапитал партнерс ББСБ-ын Гүйцэтгэх захирал С.Мөнхгэрэл

3. Гишүүнчлэл хариуцсан хороон даргаар Үлэмж мэлмий ББСБ-ын Гүйцэтгэх захирал С.Отгонбат

4. Маркетинг хариуцсан хороон даргаар Ард кредит ББСБ-ын Гүйцэтгэх захирал Ч.Ганзориг

5. Гадаад харилцаа хариуцсан хороон даргаар Вишнфанд ББСБ-ын Үйл ажиллагааны захирал Э.Уянга

 

Гишүүний хэсэг