МББСБХ-ны удирдлага зохион байгуулалт
PDF
Хэвлэх
И-мэйл

МББСБХ-ны удирдлага, зохион байгуулалт:

 • Бүх гишүүдийн хурал
 • Хяналтын зөвлөл
 • Удирдах зөвлөл
 • Ерөнхийлөгч
 • Гүйцэтгэх захирал
 • Ажлын хороод

Удирдах Зөвлөлийн гишүүд:

 1. Транскапитал ББСБ /Холбооны ерөнхийлөгч/
 2. БИД ББСБ
 3. АБТС ББСБ
 4. Нэткапитал ББСБ
 5. Төгөл инвест ББСБ
 6. Төв хөгжил ББСБ
 7. Кловер ББСБ
 8. Үлэмж мэлмий ББСБ
 9. Жуниор натур инвестмент ББСБ
 10. Монголын санхүүгийн групп ББСБ
 11. Инвескор ББСБ
 12. Мобифинанс ББСБ
 13. Кредитех СТМ ББСБ

Хяналтын Зөвлөлийн гишүүд:

 1. Ашид голомт ББСБ
 2. Эм Эс Эм Эс ББСБ
 3. Ними ББСБ

Ажлын алба:

 1. Гүйцэтгэх захирал
 2. Үйл ажиллагаа хариуцсан менежер
 3. Нягтлан бодогч
Холбооны бүтэц:


 

Гишүүний хэсэг