Нийт гишүүн Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын ажилтануудад зориулсан багц сургалт амжилттай явагдлаа
PDF
Хэвлэх
И-мэйл
Бичсэн Administrator   
2012 оны 11-р сарын 10, Бямба гариг, 09:55

2012 оны 10 сарын 10

Зээлийн эдийн засагч нарт зориулан

  • Зээлийн шинжилгээ: Зээлийн эдийн засагчдын зээлийн болон санхүүгийн тайлан мэдээнд шинжилгээ хийх ур чадварыг дээшлүүлэх сэдвээр сургалт явуулсан.
  • Эрсдэлтэй зээлтэй ажиллах нь: Хугацаа хэтэрсэн, эрсдэлтэй, муу зээлийг тодорхойлох, төлүүлэх үе шат арга замуудын талаар мэдлэгтэй болох

Нягтлан бодогч нарт зориулан

  • Санхүүгийн тайлагнал: Санхүүгийн ажилтнуудын СТОУС-ын талаарх мэдээлэл өгөх, ур чадварыг дээшлүүлэх

Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2012 оны 11-р сарын 10, Бямба гариг, 09:59
 

Гишүүний хэсэг