МББСБХолбооны гишүүний ёс зүйн дүрэм
PDF
Хэвлэх
И-мэйл

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1    МББСБХолбооны гишүүн ББСБ нь Холбооны дүрэмд заасан эрхээ эдлэж, үүргээ хүлээн холбооны өмнөө тавьсан зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэх, холбооноос олгосон эрхийн дагуу бусад төрийн болон төрийн бус байгууллагад төлөөлөх, дүрэмд заагдсан үндсэн чиглэлийн дагуу хийж гүйцэтгэж буй ажил, арга хэмжээнд оролцохдоо баримтлах зарчим, ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоож мөрдүүлэх, хэм хэмжээг зөрчсөн гишүүнд хариуцлага хүлээлгэх, шийдвэрлэхэд энэхүү дүрмийн зорилго оршино.
1.2    Энэхүү дүрмийн хэрэгжилтэнд Холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүд хяналт тавих бөгөөд хэм хэмжээг зөрчсөн гишүүнд удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэрээр хариуцлага хүлээлгэнэ.
1.3 ББСБ нь санхүүгийн үйлчилгээг бизнесийн өндөр ёс зүйтэй, зарчимч, хууль, журмыг сахин биелүүлж ажиллах нь нийт гишүүдийн үүрэг болно.

Attachments:
FileТайлбарFile size
Download this file (yos_zuin_durem.pdf)МББСБХолбооны гишүүний ёс зүйн дүрэмФормат: *.PDF69 Kb
 

Гишүүний хэсэг