МББСБХ-ын хөгжлийн стратеги төлөвлөгөө /2012-2016/
PDF
Хэвлэх
И-мэйл

Нэг. Монголын банк бус санхүүгийн байгууллагын хөгжлийн өнөөгийн төлөв байдлын шинжилгээ, үнэлгээ

Хоёр. Монголын банк бус санхүүгийн байгууллагыг 2012 - 2016 он хүртэлх хугацааны хөгжлийн стратеги төлөвлөгөө

  • Зорилго 1. ББСБ-ын активын өсөлтийг хангах
  • Зорилго 2. Сургалт, боловсон хүчнийг чадваржуулах
  • Зорилго 3.  Санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангаж сайжруулах
  • Зорилго 4.  Шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ бий болгох түүний эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх
  • Зорилго 5. Нийгмийн хариуцлага
  • Зорилго 6. Зах зээлд эзлэх байр сууриа нэмэгдүүлэх
  • Зорилго 7. Эрх зүйн орчныг сайжруулах
  • Зорилго 8. Төрийн болон төрийн бус байгууллагын хамтын ажиллагааг сайжруулах
  • Зорилго 9. МББСБХ-г бэхжүүлэх, хөгжүүлэх

Гурав. Монголын банк бус санхүүгийн байгууллагын холбооны 2012 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүйг хавсралт файлаас уншина уу.

Attachments:
FileТайлбарFile size
Download this file (Strategy plan 2012-2016.pdf)МББСБ-ын хөгжлийн стратеги төлөвлөгөөФормат: *.PDF331 Kb
 

Гишүүний хэсэг