• Home
  • “ИСО АЙ ТЕХ МОНГОЛИА ХХК” БОЛОН “ХАЙ ПЭЙМЭНТ СОЛЮШНС ХХК”-ИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ТАНИЛЦУУЛАХ ЦАХИМ УУЛЗАЛТ БОЛЛОО

“ИСО АЙ ТЕХ МОНГОЛИА ХХК” БОЛОН “ХАЙ ПЭЙМЭНТ СОЛЮШНС ХХК”-ИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ТАНИЛЦУУЛАХ ЦАХИМ УУЛЗАЛТ БОЛЛОО

“ИСО АЙ ТЕХ МОНГОЛИА ХХК” БОЛОН “ХАЙ ПЭЙМЭНТ СОЛЮШНС ХХК”-ИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ТАНИЛЦУУЛАХ ЦАХИМ УУЛЗАЛТ БОЛЛОО
Монголын Банк Бус Санхүүгийн Байгууллагуудын Холбоо энэ Зургадугаар сарыг “Санхүү технологийн хорооны сар” болгон зарласантай холбоотойгоор 2022 оны 6-р сарын 09-ны өдөр “Исо Ай Тех Монголиа ХХК” болон “Хай Пэймэнт Солюшнс ХХК”-ийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг танилцуулах цахим танилцуулга уулзалтыг зохион байгууллаа.
1. 14:30-15:30 цагийн хооронд “Исо Ай Тех Монголиа ХХК”-ны “Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO 27001:2013 стандарт”-ыг танилцууллаа.
2. 15:30-16:00 цагийн хооронд “Хай Пэймэнт Солюшнс ХХК”-ийн бүтээгдэхүүн болох “Token буюу картын мэдээлэл хадгалах үйлчилгээ”-нд тулгуурлан зээлийн эргэн төлөлтийг автоматаар татах тухай бизнесийн танилцуулга хийгдлээ.

Энэ удаагийн цахим танилцуулгад уулзалтанд 4 компанийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нэг дор хүргэснээрээ онцлогтой. Үүнд:

  • Исо Ай Тех Монголиа ХХК-ны мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны стандарт ISO/IEC 27001:2013
  • Монсертф ХХК-ны мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO27001:2013 баталгаажуулалтын байгууллагын танилцуулга
  • Систем центр ХХК-ны Кибер аюулгүй байдал, мэдээллийн технологийн аюулгүй байдал, сургалт консалтингын талаарх
  • Хай Пэймэнт Солюшнс ХХК-ийн бүтээгдэхүүн болох “Token буюу картын мэдээлэл хадгалах үйлчилгээ”-нд тулгуурлан зээлийн эргэн төлөлтийг автоматаар татах тухай бизнесийн танилцуулгыг хүргэлээ.

Та бүхэн дараах зоом бичлэгээс компаниудын бүтээгдэхүүн үйчилгээний талаарх мэдээллийг авна уу.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл постер дээрх дугаараа холбогдоно уу.