• Home
  • “МББСБХОЛБОО”, “МОНПЭП ДАТА” ХХК САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА

“МББСБХОЛБОО”, “МОНПЭП ДАТА” ХХК САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА

“МББСБХОЛБОО”, “МОНПЭП ДАТА” ХХК САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА

Монголын Банк Бус Санхүүгийн Байгууллагуудын Холбоо, Монпэп ДатаХХК хамтын ажиллагааны харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. Энэхүү санамж бичгийн зорилго нь тус холбооны гишүүн ББСБ-д мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлийн программ, болон хур системтэй холбогдон ажиллах программыг хөнгөлөлттэй үнээр нийлүүлэх юм.

Санамж бичгийн хүрээнд Монпэп Дата ХХК сургалт, зөвлөгөө өгч, програмын шинэчлэлт, өөрчлөлтийг цаг тухай бүрд нь хийх боллоо.