Үндсэн мэдээ

A Tailored Solution to Support Small Business in Mongolia

үндсэн мэдээ

Spools of thread and stacks of fabric in all possible shades and colors add a bright touch to Bulgan Lkhagvatsend’s tailoring store. She keeps her scissors and needles handy to catch up with the orders, not a moment to waste. Bulgan sews traditional Mongolian costumes mainly for the traders of...

ОУСК-Транскапитал: Монгол дахь бизнесийг дэмжиж, ажлын байрыг хадгалах тусгай шийдэл

үндсэн мэдээ

Лхагвацэндийн Булган нь Монголын үндэсний хувцас болох дээл оёдог. Бүхий л өнгийн эгнүүлж тавьсан дамартай утас, боодол даавуунууд нь Лхагвацэндийн Булганы оёдлын цехийг өнгө алаглан чимнэ. Тэрээр захиалгаа хоцроохгүйн тулд хайч, зүүгээ ойр байлгаж, нэг ч хором дэмий үрэхгүй.Булган Монголын хамгийн том зах болох Нарантуул худалдааны төвийн худалдаачдад зориуланүндэсний хувцас...

ББСБ-н САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН НЭГТГЭЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 2020 оны III улирлын тайлан

үндсэн мэдээ

Банк бус санхүүгийн байгууллагын салбарын ерөнхий төлөв байдал 2020 оны III улирлын байдлаар Санхүүгийн зохицуулах хорооноос банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан 533 ББСБ байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 6 ББСБ буюу 1.1 хувиар буурсан үзүүлэлт юм.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 3/4654 тоот мэдэгдлийн хэрэгжилтийн тухай

үндсэн мэдээ

ХОЛБООНЫ ГИШҮҮН ББСБ-УУДЫН МЭДЭГДЭЛ 2

үндсэн мэдээ