• Home
  • Санхүүгийн сургалт

Санхүүгийн сургалт

ХЭЗЭЭ

August 25th, 2020

ХААНА

6

ҮНЭ

Free

ХӨНГӨЛӨЛТ

3 hours

 

йыбөахролыйбөахролдбөахро

ыбөалордбпыйпөлоардөол

ыөбамолыбөлабыйөах

быөабөахрт  ыбөамихыбөахрт

ыбөахролбөахр

ыбөахролыбөа

  • Элсэгч 6
  • Хугацаа: 3 hours
  • Хичээлийн цаг: 2–5 hours per week
  • Байгууллага: ABC
  • Сэдэв: Design

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Get 30% off your first purchase

X