• Home
  • ББСБ-УУДЫН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛУУДАД ЗОРИУЛСАН СЕРТИФИКАТЖУУЛАХ СУРГАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ

ББСБ-УУДЫН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛУУДАД ЗОРИУЛСАН СЕРТИФИКАТЖУУЛАХ СУРГАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ

ББСБ-УУДЫН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛУУДАД ЗОРИУЛСАН СЕРТИФИКАТЖУУЛАХ СУРГАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ

Сургалтын агуулга: Сургалтаар ББСБ-ын үйл ажиллагааны онцлог, ББСБ-ын хууль эрх зүйн, хяналт зохицуулалт, ББСБ-ын нягтлан бодох бүртгэл, тайлагнал, олон улс дахь бичил санхүүгийн салбарын хөгжил, өнөөгийн түвшин, бичил санхүүгийн байгууллагын нийгмийн хариуцлаг, харилцагчын үйлчилгээ, үйлчилгээний байгууллагын стандарт зэрэг мэдээллээс гадна ББСБ-уудад зайлшгүй шаардлагатай хэрэг болохуйц мэдээллийг нэг доороос өгөх зорилготой