• Home
  • ИНВЕСКОР ХААЛТТАЙ БОНДЫН ХӨТӨЛБӨР АМЖИЛТТАЙ ХЭРЭГЖИЖ ДУУСЛАА

ИНВЕСКОР ХААЛТТАЙ БОНДЫН ХӨТӨЛБӨР АМЖИЛТТАЙ ХЭРЭГЖИЖ ДУУСЛАА

ИНВЕСКОР ХААЛТТАЙ БОНДЫН ХӨТӨЛБӨР АМЖИЛТТАЙ ХЭРЭГЖИЖ ДУУСЛАА
Монголын хөрөнгийн биржийн зах зээлийн үнэлгээгээр тэргүүлэгч ТОР-5 хувьцаат компанийн нэг болох “Инвескор ББСБ” ХК-ийн 10.0 тэрбум төгрөгийн хаалттай бондын хөтөлбөр амжилттай хэрэгжиж дууслаа.
Энэхүү үнэт цаас нь биржийн бус зах зээлийн 2-догч зах зээлд хөрвөх чадвартай буюу эзэмших эрх нь гуравдагч этгээдэд шилжих боломжтой үнэт цаас гэдгээрээ онцлог юм.
ИТГЭЖ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛСАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧИДДАА БАЯРЛАЛАА.
Андеррайтер: Ти Ди Би Капитал ҮЦК