• Home
  • “КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ” -ИЙН ТАЛААР ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТ ӨГӨХ ЦАХИМ УУЛЗАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ” -ИЙН ТАЛААР ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТ ӨГӨХ ЦАХИМ УУЛЗАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ” -ИЙН ТАЛААР ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТ ӨГӨХ ЦАХИМ УУЛЗАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

МББСБХолбооноос дөрөвдүгээр сарыг “Тэнцвэртэй төлөөллийн хороо”-ны сар гэж зарласантай холбогдуулан тус хорооноос өмгөөллийн “Үлэмж партнерс” ХХК-тай хамтран ББСБ-уудын хувьцаа эзэмшигч, ТУЗ-ийн гишүүд, гүйцэтгэх удирдлагуудад зориулан “Компанийн засаглал” -ийн талаар ерөнхий ойлголт өгөх цахим уулзалтыг зохион байгууллаа. Тус уулзалтыг зохион байгуулсан “Тэнцвэртэй Төлөөллийн Хороо”-ны гишүүн “Төв Хөгжил” ББСБ, “Тэнгэрлэг Авто Финанс” ББСБ, “Про Кредит” ББСБ-ын захирлууддаа талархлаа илэрхийлье. Мөн оролцсон нийт 60 гаруй ББСБ-ынхаа төлөөлөлд ажлын амжилт хүсье. Мөн МББСБХ-той хамтран ажилладаг “Үлэмж Партнерс”-ийн Гүйцэтгэх захирал С.Үлэмж хуульчдаа баярлалаа.