• Home
  • МББСБХОЛБОО БОЛОН СЗХ ХАРИЛЦАН ОЙЛГОЛЦЛЫН САНАМЖ БИЧИГТ ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРЛАА

МББСБХОЛБОО БОЛОН СЗХ ХАРИЛЦАН ОЙЛГОЛЦЛЫН САНАМЖ БИЧИГТ ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРЛАА

МББСБХОЛБОО БОЛОН СЗХ ХАРИЛЦАН ОЙЛГОЛЦЛЫН САНАМЖ БИЧИГТ ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРЛАА

Энэхүү санамж бичгийн хүрээнд Банк Бус Санхүүгийн Байгууллагуудын үйл ажиллагааны тогтвортой хөгжлийг хангах, Монгол Улсын нийгэм, эдийн засаг, санхүүгийн зах зээлд оруулж буй үр нөлөөг дээшлүүлэх, төрөөс баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд чиглэх юм.

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны дарга Д.Баярсайхан  “Бидний өмнө зурсан санамж бичгийн хүрээнд хийгдсэн ажлуудад 2 тал сэтгэл хангалуун байгаа. Тэр дундаа ББСБ-ын финтек технологийн шийдэл, санхүүгийн хүртээмжийг сайжруулахад олон арга хэмжээг хэрэгжүүлж байгаад талархалтай байна. Энэ удаагийн санамж бичгийн онцлог нь Банк Бус Санхүүгийн салбарын хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл өргөн баригдсан энэ нь тухайн салбарын үүрэг оролцоо болон засаглал дээшлэх, цаашлаад иргэдэд хүрэх санхүүгийн хүртээмж болон бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нь сайжрах байх” гэлээ. Хорооны зүгээс бодлого шийдвэр нь хурдтай төрийн үйлчилгээг давхардалгүй, дүрэм журам тодорхой байхаа илэрхийлж Холбооны нийт гишүүдэд ажлын өндөр амжилт хүслээ.

Гарын үсэг зурах ёслолд

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны дарга Д.Баярсайхан

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны ажлын албаны дарга Т.Жамбаажамц

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны ББСБ-н газрын дарга Б.Итгэлсүрэн

Монголын Банк Бус Санхүүгийн Байгууллагуудын Холбооны Ерөнхийлөгч З.Алтанзул

Монголын Банк Бус Санхүүгийн Байгууллагуудын Холбооны Гүйцэтгэх захирал А.Мөнхбаяр

Монголын Банк Бус Санхүүгийн Байгууллагуудын Холбооны Удирдах Зөвлөлийн гишүүн С.Отгонбат

Монголын Банк Бус Санхүүгийн Байгууллагуудын Холбооны Удирдах Зөвлөлийн гишүүн Д.Итгэлмаа

Монголын Банк Бус Санхүүгийн Байгууллагуудын Холбооны Удирдах Зөвлөлийн гишүүн Д.Цолмон

Монголын Банк Бус Санхүүгийн Байгууллагуудын Холбооны Удирдах Зөвлөлийн гишүүн Г.Батсүх

Монголын Банк Бус Санхүүгийн Байгууллагуудын Холбооны Удирдах Зөвлөлийн гишүүн Г.Цогтгэрэл нар оролцлоо.