• Home
  • РЕПО ЗЭЭЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА ОНЛАЙН УУЛЗАЛТАНД УРЬЖ БАЙНА

РЕПО ЗЭЭЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА ОНЛАЙН УУЛЗАЛТАНД УРЬЖ БАЙНА

РЕПО ЗЭЭЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА ОНЛАЙН УУЛЗАЛТАНД УРЬЖ БАЙНА

Мони маркет ХХК нь мөнгөний зах зээл дэх богино хугацаат чөлөөт эх үүсвэрийг бэлэн мөнгөний хэрэгцээтэй банкны бус санхүүгийн байгууллагуудад Репо санхүүжилт, зээл олгох авах боломжийг бий болгох зорилгоор байгуулагдсан байгууллага юм.

Тус байгууллагаас гаргаж буй Репо зээлийн танилцуулгыг Маргааш буюу 2021 оны 11 сарын 09-ний өдрийн 16:00 цагт ZOOM платформоор танилцуулах гэж байна.

ZOOM холбоос: https://us02web.zoom.us/j/85332080238?pwd=bHJPbk1WYXUrZHpKeXk4TXd6WFJEQT09

853 3208 0238

  422299

Гишүүн болон гишүүн ББСБ-уудад ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ хамрагдана.

Хавсралтаар Репо зээлийн танилцуулгыг хүргүүлж байна.