• Home
  • “САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ”-ТАЙ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА

“САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ”-ТАЙ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА

“САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ”-ТАЙ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА
Монголын Банк Бус Санхүүгийн Байгууллагуудын Холбоо салбарын олон талт хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх зорилгын хүрээнд хамтран ажиллахаар Санхүү Эдийн Засгийн Их Сургуультай 2023 оны 4-р сарын 13-ны өдөр Хамтын ажиллагааны санамж бичиг үзэглэлээ.
Хамтын ажиллагааны зорилго нь салбарын ажилтнуудыг мэргэжлийн зэргийн сургалт, хөтөлбөрт хамруулах, оюутнуудын эрдэм шинжилгээний хурал, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих болон нийгмийн хариуцлагын хүрээнд чиглэсэн ажлуудыг хамтран зохион байгуулахад чиглэх юм.