• Home
  • “ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГО- 2022” НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГТ ББСБ-УУД НЭГДЛЭЭ

“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГО- 2022” НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГТ ББСБ-УУД НЭГДЛЭЭ

“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГО- 2022” НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГТ ББСБ-УУД НЭГДЛЭЭ

Монгол Улсын Засгийн газар, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага, Монголын үндэсний худалдаа, аж үйлдвэрийн танхим болон Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар хамтран “Тогтвортой хөгжлийн зорилго” нээлттэй өдөрлөгийг 2022 оны есдүгээр сарын 10-ны өдөр Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулагдсан. Энэхүү өдөрлөгийн арга хэмжээнд Холбооны гишүүн ББСБ-ууд тогтвортой хөгжлийн зорилт 8.10. “Хүн бүрт банк, санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг хүргэж, өргөжүүлэх”- ын хүрээнд нэгдэж, санхүүгийн зах зээлийн үйл ажиллагааг иргэд, олон нийтэд танилцуулж, иргэдийн санхүүгийн боловсролыг нэмэгдүүлэх зөвлөгөө, мэдээллийг хүргэж оролцлоо.