• Home
  • ХОЛБООНЫ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ БОЛЛОО

ХОЛБООНЫ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ БОЛЛОО

ХОЛБООНЫ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ БОЛЛОО

Монголын Банк Бус Санхүүгийн Байгууллагуудын Холбооны Удирдах Зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо. Хурлаар “Комплаенсийн Хороо”-ны нэрэмжит сараар хийсэн ажлын тайланг МББСБХ-ын дэргэдэх Комлаенсийн Зөвлөлийн дарга Б.Нямжаргал танилцуулав. Түүнчлэн дөрөвдүгээр сарыг “Тэнцвэртэй Төлөөллийн Хорооны сар болгон зарласантай холбогдуулж хороодын гишүүд тухайн  сарын хүрээнд санал болгож буй журмуудын өөрчлөлт, төлөвлөгөөт ажлуудаа танилцуулж, СЗХ-ны ХШЗГ-ын уулзалт болон бусад асуудлаар УЗ-н гишүүд санал солилцлоо. Хуралд идэвхтэй оролцсон УЗ ийн гишүүддээ талархлаа илэрхийлье.