• Home
  • САНХҮҮГИЙН САЛБАРЫН III УЛИРЛЫН ТОЙМ ГАРЛАА

САНХҮҮГИЙН САЛБАРЫН III УЛИРЛЫН ТОЙМ ГАРЛАА

САНХҮҮГИЙН САЛБАРЫН III УЛИРЛЫН ТОЙМ ГАРЛАА

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос санхүүгийн зах зээлийн мэргэжлийн оролцогчид, судлаач, эрдэмтэд болон зах зээлийн үйлчлүүлэгч нартаа зориулж улирал бүр зах зээлийн төлөв байдлын тоон мэдээллийг хүргэдэг. Энэ удаад санхүүгийн салбарын энэ оны гуравдугаар улирлын тойм-ыг хүргэж байна.

Гуравдугаар улирлын байдлаар хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ өмнөх оны мөн үеэс 91 хувиар өсөж 4.9 их наяд төгрөгт хүрсэн. Мөн 1.1 их наяд төгрөгийн арилжаа хийгдэж өмнөх оны мөн үеэс 28 дахин өсөж, түүхэн дэх хамгийн дээд хэмжээндээ хүрээд байна. Түүнчлэн даатгалын болон бичил санхүүгийн зах зээл тогтвортойгоор өссөөр байна. Онцлох нэгэн зүйл нь финтекийн компаниуд нэмэгдсээр байгаа нь санхүүгийн хүртээмжид сайнаар нөлөөлөх юм.