• Home
  • СЗХ МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР НИЙТ 227 УДААГИЙНГАЗАР ДЭЭРХ ШАЛГАЛТЫГ ХИЙЖЭЭ

СЗХ МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР НИЙТ 227 УДААГИЙНГАЗАР ДЭЭРХ ШАЛГАЛТЫГ ХИЙЖЭЭ

СЗХ МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР НИЙТ 227 УДААГИЙНГАЗАР ДЭЭРХ ШАЛГАЛТЫГ ХИЙЖЭЭ

 ФАТФ-аас Монгол улсыг 2019 оны 10 сарын 18-нд саарал жагсаалтад оруулсан. Энэ оны 10 сард ФАТФ-аас манай улсад газар дээрх шалгалт хийж, саарал жагсаалтаас гарах болзлоо Монгол улс хангасныг Сангийн сайд мэдэгдсэн. Тэгвэл өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд саарал жагсаалтаас гарах чиглэлээр ямар ажлууд хийгдсэн цаашид хийгдэх ажлын талаарх мэдээллийг “Тоон тойм” сурвалжилсан байна.