• Home
  • “Санхүүгийн зах зээлийн цаг” нэвтрүүлэг

“Санхүүгийн зах зээлийн цаг” нэвтрүүлэг

“Санхүүгийн зах зээлийн цаг” нэвтрүүлэг
Санхүүгийн зах зээлийн цаг” нэвтрүүлэг
“Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлал” сэдвээр Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны Үл хөдлөх зуучлал, үнэт эдлэлийн зохицуулалтын газрын дарга Н.Энхтуяатай ярилцаж байна. 
эх сурвалж https://www.facebook.com/MYOHP/ 

[aiovg_video type=”facebook” facebook=”https://www.facebook.com/MYOHP/videos/365664071349605″ autoplay=”1″]