• Home
  • МОНГОЛЫН БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХОЛБООНЫ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛДААН БОЛЛОО.

МОНГОЛЫН БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХОЛБООНЫ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛДААН БОЛЛОО.

МОНГОЛЫН БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХОЛБООНЫ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛДААН БОЛЛОО.

Хуралдаанаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэв:

  • УЗ, ХЗ сонгууль зарлах
  • Зохион байгуулалттай холбоотой ажлуудад санал авах
  • Хэлэлцүүлэг
  • Холбооны III –р улирлын ажлын тайлан, IV-р улирлын төлөвлөгөө танилцуулга
  • “Боломжоо олгоё” аяны хүрээнд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг танилцууллаа

Хүрэлцэн ирсэн УЗ-н төлөөлөл ББСБ-уудын Захирлууддаа баярлалаа.