Profile

Б.Насандэлгэр

Б.Насандэлгэр

Үйл ажиллагааны менежер

My Education

My Experience